Lær om krig og konflikt

De siste årene har mange barn flyktet til Norge, men hva flykter de fra? Hva betyr krig og konflikt? Og ikke minst, hvordan snakker vi om det? TV-aksjonen tilbyr et gratis undervisningsopplegg tilpasset hvert enkelt skoletrinn.

 

Link til undervisningsopplegget

 

Ti år gamle Bara’a er fra Syria, men har flyktet til Libanon på grunn av krigen i hjemlandet. Gjennom film, lesetekster, oppgaver og bilder kan skoleelever få lære om Baraas hverdag i en flyktningleir og hva hun drømmer om for fremtiden.

Gjennom en rekke spennende og kreative utfordringer, med blant annet quiz, video og animasjoner lærer elevene om aktuelle tema knyttet til krig og konflikt. Hvordan er det å være på flukt og hvordan er det å komme til Norge som flyktning? Hvordan snakker man om disse temaene når en eller flere elever i klassen selv har flyktet fra krig? 

For de yngste elevene er hovedfokus rettet mot å skape forståelse for hva det kan innebære å komme til et nytt sted og hva vi kan gjøre når det kommer nye barn i klassen. For de eldste elevene er fokus i like stor grad rettet mot de faktiske forholdene flyktninger lever og har levd under, mot håndtering av flyktningestrømmen og mot hva slags regler som gjelder i krig og konflikt

Undervisningsopplegget er tverrfaglig og kan gjennomføres på alt fra to skoletimer til en hel dag. Gode lærerveiledninger gjør det enkelt for lærerne å ta i bruk opplegget, som er spisset mot skolenes kompetansemål og skreddersydd for hvert enkelt klassetrinn.

  • Selvforklarende sider, enkle å ta i bruk
  • Film, fakta, lesetekster og digitale øvelser
  • Felles eller individuell aktivitet
  • Fyller en dobbel undervisningstime – eller mer dersom skolen/læreren ønsker det.

Det digitale undervisningsopplegget er laget  samarbeid med Salaby, som er Gyldendals digitale plattform. Opplegget for alle klassetrinn er gratis og ligger åpent for alle på Salaby sine nettsider fra 24. august.

Over 450 000 elever i grunnskolen benyttet seg av Regnskogfondets undervisnings-opplegg i forbindelse med TV-aksjonen 2015. I 2016 tilbyr vi også undervisningsopplegg for videregående skole på samme plattform.

 

Link til undervisningsopplegget