Dette skal pengene gå til

Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden - sivile rammet av krig og konflikt. Mer enn to millioner mennesker skal få livsviktig hjelp.

I Homs er store deler av gamlebyen totalt ødelagt. Gjennom TV-aksjonen skal mennesker som er fanget mellom frontlinjene få livsviktig hjelp. Foto: Olav A. Saltbones

Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig og konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Behovet er enormt, og hvert bidrag er med på å redde liv. Røde Kors er mange steder den eneste hjelpeorganisasjonen som slipper til med humanitær bistand, og har gjennom lokale frivillige tilgang til dem som ellers ikke får hjelp.

SYRIA - MAT, VANN OG MEDISINER

TV-aksjonen skal gi 605 000 mennesker livsviktig hjelp.

Etter fem år med borgerkrig er over 13,5 millioner mennesker i Syria helt avhengig av nødhjelp for å overleve. 4,8 millioner syrere er drevet på flukt til andre land, mens mer enn 6,5 millioner er på flukt inne i landet. For dem som er igjen, er situasjonen fortvilet – de mangler vann, mat og helsetjenester. Frivillige i Syria Røde Halvmåne jobber intenst med å gi livsviktig hjelp til sivile i det krigsherjede landet, med støtte fra Røde Kors-bevegelsen.

Med TV-aksjonen skal Røde Kors:

 • gi flere mennesker mat og medisiner
 • gjennombygge vann- og sanitæranlegg 
 • gi opplæring og utstyr til de 10 000 frivillige i Syria Røde Halvmåne. Dette vil gjøre dem i stand til å hjelpe enda flere.

LIBANON - HELSEKLINIKKER

TV-aksjonen skal gi 273 000 mennesker livsviktig hjelp.

Libanon Røde Kors har et stort behov for å få rustet opp sine helseklinikker for å kunne behandle flere av de nærmere 1,5 millioner syrerne som har flyktet til landet.

Med TV-aksjonsmidlene vil Røde Kors:

 • etablere flere mobile helseklinikker for å nå ut til syriske flyktninger og en sårbar lokalbefolkning med blant annet vaksiner, behandling av barnesykdommer og psykososiale støttetiltak.

 

SØR-SUDAN - LEGEHJELP

TV-aksjonsmidlene skal gi 17 500 mennesker livsviktig hjelp.

Sør-Sudan har vært herjet av borgerkrig siden 2013 og 3,9 millioner sørsudanere er helt avhengig av nødhjelp. Røde Kors er til stede for å beskytte og yte helsehjelp til sivile.

Gjennom årets TV-aksjon kan Røde Kors:

 • sende flere kirurger som kan operere krigsskadde
 • lære opp flere frivillige i førstehjelp
 • drive forebyggende helsearbeid
 • beskytte helsepersonell

 

AFGHANISTAN - HELSETILBUD FOR MOR OG BARN

TV-aksjonen skal gi 334 000 mennesker livsviktig hjelp.

Etter mange år med krig, er det fortsatt borgerkrig i deler av Afghanistan. Befolkningen er rammet av fattigdom og mangel på helsetjenester. Ofte befinner sivile seg midt i kamphandlingene.

Med årets TV-aksjon skal Røde Kors

 • bygge fødestuer og utdanne helseansatte og frivillige i Afghanistan Røde Halvmåne.
 • støtte driften av ortopediske sykehus som rehabiliterer krigsskadde og opererer og tilbyr proteser. De fleste som jobber på disse sykehusene er tidligere pasienter som har fått utdanning og opplæring.
 • gi enda flere krigsskadde livsviktig hjelp.

 

SOMALIA – OPPLÆRING AV HELSEPERSONELL

TV-aksjonen skal gi 700 000 mennesker livsviktig hjelp.

Siden 1991 har Somalia vært preget av nærmest sammenhengende væpnet konflikt. Gjentatte tørkekatastrofer, matmangel og om-fattende mangel på helsetilbud gjør den humanitære situasjonen prekær. Totalt anslås 2,5 millioner somaliere å være på flukt.

Med midlene fra årets TV-aksjon skal Røde Kors:

 • bygge flere permanente helseklinikker
 • lære opp helsepersonell og frivillige i Somalia Røde Halvmåne
 • utstyre flere mobile klinikker der leger og annet helsepersonell reiser rundt og yter livsviktig hjelp
 • gi flere krigsskadde få behandling og proteser ved Røde Kors’ rehabiliteringssentre

 

MYANMAR – FOLKEOPPLYSNING

TV-aksjonen skal gi 208 000 mennesker livsviktig hjelp.

En stor del av befolkningen i Myanmar lever i dyp fattigdom og mangler tilgang på helsetjenester. I deler av landet er det fortsatt borgerkrig og lokalbefolkningen lider. Antall internt fordrevne øker, og svært mange kan heller ikke vende hjem fordi områdene de kommer fra, er dekket med landminer og udetonerte bomber.

Gjennom TV-aksjonen skal Røde Kors:

 • gi livsviktig hjelp til internt fordrevne via mobile helseklinikker
 • drive opplysningsarbeid for å forhindre at folk blir skadet og drept av miner og eksplosiver

 

HONDURAS, EL SALVADOR OG GUATEMALA – VOLDSFOREBYGGING

TV-aksjonen skal gi 30 000 mennesker livsviktig hjelp.

Honduras, El Salvador og Guatemala er blant verdens mest voldelige land og topper FNs drapsstatistikk. Ekstrem vold fører til at familier blir revet fra hverandre, omsorgspersoner blir drept, og barn vokser opp uten trygge rammer.

TV-aksjonen vil gjøre Røde Kors i stand til å:

 • styrke arbeidet med førstehjelp og helsetjenester til sivile i de mest voldsutsatte områdene.
 • jobbe aktivt med voldsforebyggende arbeid i lokalmiljøene
 • tilby alternative aktivitetstilbud til de unge.

 

NORGE – INTEGRERING OG HELSEHJELP

TV-aksjonen skal gi 19 000 mennesker livsviktig hjelp.

Årets TV-aksjon skal bidra til et bedre liv for flyktninger og asylsøkere i Norge gjennom å tilby meningsfulle aktiviteter på asylmottakene

 • flyktningguider
 • helsehjelp for papirløse
 • oppsporingstjeneste for savnede personer.
Publisert 29.04.16 av Blimed2016