Takk for at du vil gå med bøsse!

Som bøssebærer er du med på å gi livsviktig hjelp til mennesker som lever i krig og konflikt.

Er du ikke hjemme på dagen?

Våre bøssebærere har fått beskjed om å legge informasjon om alternative givermuligheter som vipps og sms i postkassen dersom ingen lukker opp når de kommer. Vi kan dessverre ikke garantere oss mot at enkelte bøssebærere likevel henger denne lappen på døra. Spør eventuelt en nabo om å fjerne lappen dersom du er bortreist.

Har du spørsmål om det å være bøssebærer eller hva som skjer rundt TV-aksjonen der du bor? Ta kontakt med din lokale TV-aksjonsleder her.